- ร่วมเสวนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาธรรมะได้ที่นี่

- ฟังวิทยุออนไลน์ วัดตาลเอน

- วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕
- วัดตาลเอน สื่อพุทธวิปัสสนา

- มูลนิธิวัดตาลเอน พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

- วัดตาลเอน สื่อพุทธวิปัสสนา รวมคลิปเสียง