๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันเกิด พระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ