พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร)

….พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…..
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร)
วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค์
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)