พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)

…..พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…….
พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)