ประมวลภาพ งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ จากรัฐบาลศรีลังกา ณ วัดตาลเอน

ขอขอบคุณ อัลบั้มภาพจาก มูลนิธิวัดตาลเอน พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท