รายชื่อผู้บริจาคซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๓)

11009092_716997488427596_7453604697046452096_nคุณพิมประภา คำดี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณปรีดา ปานวิเชียร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นายชิทย์ นางรัตนา วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณนพดล วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ช.ธนทรัพย์ วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นางสาวยาพร สุพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นุชสินี วงศ์ยนต์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ญ.นันท์นภัส วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณตะวัน อุดมโชค
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวอรทัย ดีสุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณไพเราะ และครอบครัว จาทวิมน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณชัย จีนรัมย์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณอภิเชษฐ์ ลัยพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
นางสาวสุพัตรา สุภาสน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณประลัทน์ คำเงิน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
นภาพร ฤกษ์เศรษฐ์สิริ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท
คุณธวัชชัย คุณภาที
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท

นางสุรางค์ ทับพันธ์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายหยัด นางส้มกลุ่น ทองผึ้ง
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณชัยยันต์ และครอบครัว จามจุรี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นางสาวภัทรวรรณ ติยานนท์ และนายประเดิม ศรีโพธ์พันธ์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายญัฐวรท เตชะศิรินกูล
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
เด็กหญิงรดาวรรณ สุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายโสภณ ณ ลำพูน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณสุภารัตน์ นาคมี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****

2 Comments

  1. ณรงค์กร

    นายณรงค์กร จรดลและครอบครัว
    ร่วมบริจาค 300 บาท

    1. admin (Post author)

      สาธุ

Comments are closed.