เรื่องล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรม เทศน์มหาชาติ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษาบาลี) กัณฑ์ที่ ๑๐ : สักกบรรพ มี ๔๓ พระคาถา และ กัณฑ์ที่ ๑๑ : มหาราช มี ๖๙ พระคาถา ( พระภิกษุที่แสดงธรรม : พระอนิรุทธ ผลิตธมฺโม ) ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา