ตารางปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๕๘

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน มีนาคม             

วันที่ ๑-๗ มีนาคม (วันที่ ๔ มีนาคม วันมาฆบูชา ปฏิบัติมาฆบูชา)

เดือน เมษายน

วันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน (วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน เทศน์กาลสงกรานต์)

เดือน พฤษภาคม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน (วันที่ ๑ มิถุนายน วันวิสาขบูชา ปฏิบัติวิสาขบูชา)

เดือน มิถุนายน

วันที่ ๑๔-๒๑ มิถุนายน (รับฤดูฝน)

เดือน กรกฎาคม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม (อาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา)

(วันที่ ๓๐ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา)

เดือน สิงหาคม

วันที่ ๙-๑๖ สิงหาคม (วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ)

(วันที่ ๑๕ สิงหาคม คล้ายวันเกิดหลวงพ่อจรัญฯ)

เดือน กันยายน

วันที่ ๑๓ – ๒๐ กันยายน (พิเศษเดือนตุลาคม มีเทศน์มหาชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ภาษาบาลี และ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ภาษาไทย)

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ทำบุญสารทไทย ถวายสลากภัตรย้อนยุค

เดือน ตุลาคม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน  (ออกพรรษา – ตักบาตรเทโว)

(วันที่ ๒๗ ตุลาคม ทำบุญวันออกพรรษา)

(วันที่ ๒๘ ตุลาคม วันตักบาตรเทโว)

เดือน พฤศจิกายน         วันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤศจิกายน

(วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๘ วัดตาลเอน)

(วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน วันลอยกระทง)

เดือน ธันวาคม

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่)

พิเศษ วันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม 

ปฏิบัติธรรมถวายในหลวงบูชาพ่อของแผ่นดิน

 

หมายเหตุ   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

– วัดตาลเอน                       โทร ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒

– สำนักงานวัดตาลเอน         โทร ๐๘๙-๒๐๗-๓๘๔๐

– ศาลา ๘๐ ปี                      โทร ๐๘๗-๕๖๓-๕๕๑๐

– คุณนก (วิภาวรรณ)            โทร ๐๘๑-๕๑๓-๕๒๒๑