ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา