ธรรมชาติวิทยา

วัดตาลเอนมีธรรมชาติที่แปลกแตกต่างจากวัดอื่น ๆ หลายอย่าง เช่น

ค้างคาวแม่ไก่ ตาม ต้นไม้ที่อยู่ริมคลองหน้าวัดและเหนือวัดขึ้นไปมีค้างคาวแม่ไก่นับหมื่น ตัวมาอาศัยอยู่ โดยไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าค้างคาวเหล่านี้มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไร มาจากไหน และเพราะอะไรจึงมาอยู่วัดที่วัดแห่งนี้ ซึ่งค้าวคาวเหล่านี้จะมีให้เห็นได้ตลอดเวลา (ค้างคาวพวกนี้จะหากินไกลถึงต่างจังหวัดแล้วกลับมานอนที่นี่)

วังปลา หรือวังมัจฉา บริเวณ คลองหน้าวัดอันเป็น เขตอภัยทาน จะมีปลามาอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาเสือตอ ปลาแรดขนาดใหญ่ ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีที่ให้อาหารปลา และมีอาหารปลาบริการแก่ผู้มาเที่ยวชมโดยรายได้ทั้งหมดมอบเป็น ทุนการศึกษา

นกนานาชนิด ที่ต้นไม้หลังวัดมีนกมาอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด เช่น นกกาน้ำ นกกระยา นกแสก เป็นต้น

ต้นไม้ใหญ่ๆ เก่าแก่ เป็น สิ่งที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่และความเป็นมาของวัดได้อีกอย่างหนึ่ง ที่วัดตาลเอนนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ต้นยางคู่อายุนับร้อย ๆ ปี ซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ รวมถึงต้นไม้อันเป็นที่อาศัยของนกและค้างคาวแม่ไก่ด้วย