ประวัติ

คำปริศนาของวัดตาลเอนที่เล่าสืบต่อกันมา

วัดตาลเอนเจ้าเณรสร้าง       

มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ

กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน     

ใครคิดได้ให้ไปเอาที่กา

 

วัดตาลเอน

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดตาลเอน

คาดว่าถูกสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าเทพ ศักดิ์ จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น พระประธานเก่าแก่ในอุโบสถที่เป็นศิลปะสมัยอยุธยา พระเจดีย์หลังองค์อุโบสถที่บ่งบอกถึงศิลปะและอายุโบราณวัตถุว่าอยู่ประมาณ สมัยกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า ๔๐๐ ปี แต่ตามเอกสารหลักฐานของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า วัดตาลเอนทำการสร้างบูรณะเมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๐ สมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๑