ของที่ระลึกผู้บริจาคทรัพย์

พระพุทธสิหิงค์

(เพิ่มเติม…)