ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันเกิด พระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ

การเดินทางมาวัดตาลเอน

“แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์”
ผู้ที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน สามารถเดินทางมาวัดตาลเอนได้โดย โดยสารรถตู้ บางปะหัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ค่าโดยสารท่านละ ๑๒๐ บาท ส่งถึงวัดตาลเอนทุกวัน
***เบอร์รถตู้กรุงเทพฯ-บางปะหัน (อนุเสาวรีย์ชัย) ข้างรพ.ราชวิถี เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๐๓๐-๗๙๕๑ และเบอร์
๐๘๓-๙๖๓-๘๙๒๕

*** สำหรับขากลับออกจากวัดตาลเอนเข้ากรุงเทพ สามารถติดต่อ ได้ที่ จุดลงทะเบียนวัดตาลเอน แม่ชีอุบลวรรณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๘๒๗๖๖๘