รายนามเจ้าภาพกฐิน กองละ ๒,๐๐๐ บาท

รายนามเจ้าภาพทอดกฐิน กองละ ๒,๐๐๐ บาท (Update!!! -0276)

..ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสาธุ.. การอนุโมทนาสาธุเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง เรียกเป็นบาลีว่า “ปัตตานุโมทนามัย”แปลว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนา และยังเป็นการละความเห็นแก่ตัวได้อีกทางหนึ่ง


  • 0001 พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ.
  • 0002 นางวรนุช ตั้งใจพิทักษ์
  • 0003 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร
  • 0004 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร

(เพิ่มเติม…)