รวมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม เทศน์มหาชาติ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษาบาลี) กัณฑ์ที่ ๑๐ : สักกบรรพ มี ๔๓ พระคาถา และ กัณฑ์ที่ ๑๑ : มหาราช มี ๖๙ พระคาถา ( พระภิกษุที่แสดงธรรม : พระอนิรุทธ ผลิตธมฺโม ) ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพกิจกรรมการทำบุญเมื่อเช้าวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีการฟังเทศ รับศิลอุโบสถ ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธาา

ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

ประมวลภาพกิจกรรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่ อดีตพระสุธี สมาหิโต. (หลวงพี่หน่อย) ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลภาพ กิจกรรมการประชุมของพระสังฆาธิการของอำเเภอบางปะหัน ประจำเดือนกันยายน ณ. วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรม วันพระที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการทำบุญใส่บาตรบำเพ็ญทานรักษาศีล เจริญภาวนา ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพกิจกรรม วันพระที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการทำบุญใส่บาตรบำเพ็ญทานรักษาศีล เจริญภาวนา ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันเกิดที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ พระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันเกิดที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ พระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ มีการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรในวัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
***************************

ประมวลภาพ ปิดการอบรมของกองทัพบก

…………….ประมวลภาพ ปิดการอบรมของกองทัพบก จัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดตาลเอน เป็นประธานในพิธี……….

ประมวลภาพกิจกรรมวันพระที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

มีการทำบุญตักบาตร และฟังพระเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยมีผู้ปฏิบัติธรรมกองทัพบกร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ ภิกษุปวารณาเข้าพรรษา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา