อำนวยพร

อำนวยพร

11899774_736696806457664_36117376801155381_n…………….ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย อำนวยพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เจริญในชีวิต เจริญในหน้าที่การงาน มีความรักมั่นคง ฐานะมั่งคั่ง สุขกาย สุขใจ สุขในธรรม…………….
คณะสงฆ์วัดตาลเอน

อำนวยพร

……………ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ทุกท่าน เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หน้าที่การงาน การศึกษา ความรักมั่นคง ฐานะมั่งคั่ง เจริญสติ เจริญปัญญา สุขกาย สุขใจ สุขในธรรม มีธรรมประจำชีวิต มีศีลธรรมประจำใจ………….
คณะสงฆ์วัดตาลเอน