ระเบียบปฏิบัติที่ควรทราบ

๑. ระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุข ในการอยู่ดีกินดีจึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวกและสิ่งที่มากระทบกระทั่ง ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบคุณธรรมของนักปฏิบัติ

๒. หากผู้ปฏิบัติเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี ไม่ควรละการปฏิบัติ ในเมื่อไม่มีความจำเป็น

๓. ห้องที่จัดไว้เป็นห้องปฏิบัติเฉพาะนักปฏิบัติที่เป็นบุรุษก็ดี สตรีก็ดี ห้ามมิให้เพศตรงข้ามเข้าไปนอนหรือใช้ห้องสุขาร่วมกันเด็ดขาด

๔. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องพัก หน้าห้องพัก ห้องสุขา และขอให้ใช้น้ำ – ไฟฟ้า อย่างประหยัด

๕. ไม่ควรเปิดน้ำ ไฟฟ้า พัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในที่พักหรือศาลาปฏิบัติธรรม

๖. ขอความกรุณาผู้ปฏิบัติ โปรดอย่านำผ้าห่มมาปูนอน อย่าตากชุดชั้นในตามระเบียงห้องพัก

๗. สิ่งของเครื่องใช้ทุกชิ้นภายในอาคารเป็นสมบัติสงฆ์ ขอความกรุณาช่วยกันดูแลรักษา และใช้ด้วยความระมัดระวัง

๘. ผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้เวลาว่าง ทำความสะอาดกวาดลานภายในเขตสำนักปฏิบัติธรรมและบริเวณที่พัก เพื่อความสะอาดของสถานที่และเจริญสุขภาพของผู้ปฏิบัติ

๙. ห้ามเก็บทรัพย์สินส่วนตัวไว้ที่ห้องพัก หากสูญหายวัดตาลเอนจะไม่รับผิดชอบ

๑๐. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในห้องพัก และในสำนักปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด ถ้าตรวจสอบพบทางสำนักปฏิบัติธรรมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

๑๑. ห้ามบอกหวย ทรงเจ้า ทำนายโชคชะตาราศี กระทำพิธีทางไสยศาสตร์ทุกชนิด

๑๒. ห้ามค้าขายสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายกันในห้องพักและในสำนักปฏิบัติธรรมเด็ดขาด (วัดตาลเอนจะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลอกให้ซื้อขายหรือทำธุรกิจขายตรงสินค้าประเภทต่าง ๆ )

๑๓. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จนรบกวนผู้ปฏิบัติอื่นในห้องพักและศาลาปฏิบัติธรรม

๑๔. รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกันเป็นสายสัมพันธ์อันดีงามของเราชาวพุทธ

วัดเป็นสถานที่บำเพ็ญวิปัสสนา ไม่ใช่สถานที่หาความสบายใส่ตัว

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอให้เจริญในธรรม

คณะกรรมการวัดตาลเอน

Leave a Comment