Daily Archive: พฤษภาคม 3, 2015

ประมวลภาพการเดินทางไป ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา ณ.กรุงโคลัมโบ
ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมเดินทาง