น้ำอัฏฐบาน หรือ น้ำปานะ ๘ อย่าง

น้ำอัฏฐบาน หรือ น้ำปานะ ๘ อย่าง

น้ำปานะ คือ เครื่องดื่ม ที่คั้นจากลูกไม้ หรือน้ำคั้นผลไม้ ท่านจัดเป็น “ยามกาลิก” คือ ของที่รับประเคนไว้แล้ว ฉันได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ถือเอาใจความง่าย ๆ ก็คือ ของที่ฉันได้หลังเที่ยงไปแล้วนั่นเอง หรือฉันได้ท้้งวันทั้งคืนก่อนรุ่งอรุณอีกวันหนึ่ง

ผู้ที่เป็นต้นบัญญัติให้เกิดมีการดื่มน้ำปานะขึ้นเป็นท่านแรกก็คือ เกณิยชฏิล ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก พระวินัย เล่มที่ ๕ ข้อที่ ๔๖ ในที่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงน้ำปานะ หรือน้ำอัฏฐบานไว้ ๘ อย่าง ดังนี้

(เพิ่มเติม…)