เครื่องไทยธรรมมีอะไรบ้าง

เครื่องไทยธรรมมีอะไรบ้าง

เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ เรียกว่า ไทยธรรม หรือ วัตถุทานก็ได้ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ

๑. อาหาร ได้แก่ อาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม หรือของขบฉันต่าง ๆ

๒. เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฎิ รัดประคด ย่าม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ฯ

๓. เครื่องประกอบที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้สอยอื่น ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ มุ้ง หมอน ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน กระดาษชำระ

๔. ยารักษาโรค ได้แก่ ยาต่าง ๆ รวมทั้งเภสัช ๕ คือ เนยข้น เนยใส น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำมัน (เพิ่มเติม…)