เรื่องล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมการทำบุญเมื่อเช้าวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีการฟังเทศ รับศิลอุโบสถ ณ.วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธาา

ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

ประมวลภาพกิจกรรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่ อดีตพระสุธี สมาหิโต. (หลวงพี่หน่อย) ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ธรรมเมกขสถูป ประเทศอินเดีย

……….ธรรมเมกขสถูป ประเทศอินเดีย…………
สถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ . (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) วัดตาลเอน นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา พ.ศ.๒๕๕๗
(เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมาก พระภิกษุสงฆ์จึงแต่งกายเพื่อป้องกันความหนาว 3 องศา บางวันติดลบ)

พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)

…..พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…….
พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)

ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

………….ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล………….
“สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ”
พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) วัดตาลเอน นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗