เรื่องล่าสุด

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร)

….พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…..
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร)
วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค์
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)

ท่านพระครูวินิตสุตคุณ(สนั่น)

……พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…….
ท่านพระครูวินิตสุตคุณ(สนั่น)
วัดเสาธงทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(หาอ่าได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)

……..ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย…….

ต้นที่ ๑ ตายโดยพระนางมหิสุนทรี(ด้วยความริษยา)
ต้นที่ ๒ ตายโดยพระเจ้าสาสังการ(ด้วยหมายทำลายพระพุทธศาสนา)
ต้นที่ ๓ ตายโดยธรรมชาติ
ต้นที่ ๔ ยังยืนต้นเป็นที่กราบสักการบูชาของชาวพุทธเพื่อระลึกถึงคุณพระบรมศาสดา ผู้ประเสริฐ

….ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา……

พระนางสังฆมิตตาเถรีนำกิ่งมาจากต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ เป็นต้นเดียวที่อายุนานที่สุดในโลก เพราะต้นที่อินเดีย (พุทธคยา)เป็นต้นที่ ๔ เนื่องจากสามต้นเเรกตายไปตามวาระที่ต่างกัน

ท่านเจ้าคุณพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)

……….พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ………..
ท่านเจ้าคุณพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ติดต่อได้ที่วัดตาลเอน)

 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ)

……พระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม…….
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ)
สถิตวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
(หาอ่านได้ในหนังสือจตุราสีติ ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ)

12009749_750474178413260_721378803244931179_n

พระครูสิทธิสารคุณ(จาด คงฺคสโร)

พระครูสิทธิสารคุณ(จาด คงฺคสโร)
วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(พระอาจารย์ของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

12003341_749814405145904_8982476281373400283_n