Daily Archive: เมษายน 19, 2015

ประมวลภาพพิธีมังคลาภิเษกสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ

ประมวลภาพพิธีมังคลาภิเษกสมโภช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอรม)

ณ อุโบสถวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์  พลเอกอาจศึก สุวรรณธาดา

เป็นประธานดำเนินการในพิธีครั้งนี้ เป็นไปด้วยความปิติเป็นอย่างยิ่ง